Fakro elektronsko upravljanje


Da bi se ispunili i najveći zahtjevi kupaca što se tiče samog komfora, FAKRO nudi moderni sistem elektronskog upravljanja krovnih prozora i opreme. Sa elektronskim upravljanjem se mogu pokretati i prozori na velikoj visini kao i sva dodatna oprema koja se da elektronski upravljati, kao npr. vanjska roletna. Ovaj sistem elektronskog upravljanja je na zubčasti pogon i može se nadograditi tj. može se dodati i senzor za kišu, vjetar i dim.

Karekteristike proizvoda


Da bi se ispunili i najveći zahtjevi kupaca što se tiče samog komfora, FAKRO nudi moderni sistem elektronskog upravljanja krovnih prozora i opreme. 

Sa elektronskim upravljanjem se mogu pokretati i prozori na velikoj visini kao i sva dodatna oprema koja se da elektronski upravljati, kao npr. vanjska roletna. 

Ovaj sistem elektronskog upravljanja je na zubčasti pogon i može se nadograditi tj. može se dodati i senzor za kišu, vjetar i dim.