Fakro FTP-V L3 Z-Wave


Prozor sa srednjim vješanjem sa unaprijed tvornički ugrađenim zubčastim pogonom koji je skriven, sa Z-Wave sistemom upravljanja uključujući i daljinski sa senzorom za kišu i unaprijed integriranim (pripremljenim) kablovima u samom prozoru služe za elektronski način zaštite od sunca u koliko se kupac za to odluči.

Dostavljeni senzori protiv kiše imaju mogućnost zagrijavanja spoljne površine što nudi jedan izuzetan komfor, tako se pri samoj kiši prozori automatski sami zatvaraju.

Na blendi rama prozora se nalazi unaprijed montirana kontakt ploča (prekidača) koji omogućavaju priključenje sjenila koji se jednostavno priključuju na elektronsku mrežu 230V.

Opremljen sa automatskom dugoročnom ventilacijom V40P koja osigarava zadovoljavajući dotok svježeg zraka. Vremenska vntilacija V40P omogućava zdravu mikroklimu u potkrovlju.

Karekteristike proizvoda


Praktičan rad preko radio kontrole, te zubčasti pogon je spojen sa bravom prozora, tako da se može otvoriti i na manuelan način. Jednostavna upotreba tende i prozora sa srednjim vješanjem gdje krilo prozora može da se pomjeri za 180 °, gdje je prozor moguće lakše i jednostavnije očistiti.

Tehnički parametri:


koeficijent prpusta toplote Uw: 1,3 W/m²K
dugotrajna ventilacija: V40P
učinak provjetravanja: do 49 m3/h
zvučna izolacija Rw: 32 dB
prijenos energije g: 62%

Fotogalerija