Fakro opšav za limene krovove u ravnoj izvedbi EEV


Opšav EEV je namijenjen za ugradnju krovnih prozora, kod pokrivanja sa ravnim limom. Na osnovu konstrukcije, spoljašni dijelovi opšava i sam način povezivanja sa preklopnim limom pojednostavljena je. U standardnoj izvedbi opšav EEV je dostupan u bakru, titan, cink i u aluminiju.