Fakro - Niskoenergetski program


NISKOENERGETSKI PROGRAM OD FAKRO

FAKRO sistem krovnih prozora od ove godine ima u svojoj ponudi jedan širok, bogat i ambiciozan program sa niskoenergetskim učinkom te predstavlja novi zaokret u poslovanju od samog osnivanja firme. Pored standardne ponude prozora, koji pružaju također visok učinak izolacije, FAKRO ima sljedeće niskoenergetske standarde u svom programu:

 

Model FTP-V U5 kao i FPP-V U5

Standardni krovni prozori sa efikasnim U5 trostrukim ostakljenjem, imaju kao zaštitu od hladnoće koeficijent Uw-vrijednost od 0,97 W/m2K Paroli. 

Drveni krovni prozor je u ponudi sa velikim brojem dimenzija sa srednjim vješanjem i kao komforna varijanta sa dvostrukim vješanjem s ugrađenim preSelect sistem odabira načina otvaranja. 

Po želji su prozori dostupni i sa trostrukim premazom bijelog poliuretanskog laka.

 

 

 

Model PTP.V U5 kao i PPP-V U5

Standardni krovni prozori od PVC-a sa efikasnim U5 trostrukim ostakljenjem i Uw-vrijednošću od 1,1 W/m2K. 

I ovi modeli su dostupni kao prozor sa srednjim vješanjem te sa dvostrukim vješanjem sa velikim brojem dimenzija. 

Po želji su ovi krovni prozori isporučivi i u boji hrasta te bora.

 

 

 

 

Model FTT U8 Thermo sa opšavom EHV-AT Thermo i XDK priključnim paketom

Krovni prozor sa Uw-vrijednošću od 0,58 W/m2K kao proizvod sa do sad najboljom termoizolacijom*. I ovaj krovni prozor ima naviše postavljenu os otvaranja, što olakšava pristup i kao U8 ostakljenje predstavlja niskoenergetski proizvod sa četverostrukim ostakljenjem. 

Krovni prozor se isporučuje sa priključnom termoizolacijom, zaptivnim okvirom parne brane i opšavom visoke izolacione učinkovitosti EHV-At Thermo. Ovi prozori dostupni i sa trostrukim premazom od bijelog poliuretanskog laka.

 

 

 

 

Model FTT U8 Thermo sa opšavom EHV-AT Thermo i XDK priključnim paketom

Krovni prozor sa Uw-vrijednošću od 0,58 W/m2K kao proizvod sa do sad najboljom termoizolacijom*. I ovaj krovni prozor ima naviše postavljenu os otvaranja, što olakšava pristup i kao U8 ostakljenje predstavlja niskoenergetski proizvod sa četverostrukim ostakljenjem.

Krovni prozor se isporučuje sa priključnom termoizolacijom, zaptivnim okvirom parne brane i opšavom visoke izolacione učinkovitosti EHV-At Thermo. Ovi krovni prozori dostupni su sa trostrukim premazom od bijelog poliuretanskog laka.

 

 

 

* Koeficijent od 0,58 W/m2K proizilazi upotrebom seta krovnog prozora FTT U8 Thermo zajedno sa termoizolirajućim opšavom EHV-AT Thermo ( vrijednost prema EN ISO 10077-1:2007 za referentne veličine prema EN 14351-1:2006).