BK - Briv Universal

Prednosti proizvoda BK - Briv Universal


Priprema mase se vrši laganim dodavanjem praha u 25-28 % vode (6-7 l vode za 25 kg praha), uz konstantno miješanje električnim mikserom do potpunog kvašenja i homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 min, zatim još jednom promiješati i po potrebi dodati još malo vode za podešavanje odgovarajuće konzistencije.

Malter nanosimo ručno, nehrđajućom metalnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna. Nekoliko minuta nakon nanošenja pristupiti obradi maltera pomoću tvrde plastične gleterice. Kod rajb strukture zaribavanje se može vršiti kružnim, vertikalnim ili horizontalnim pokretima, do postizanja ravnomjerne izbrazdanosti površine. Kod ful strukture obrada se vrši kružnim pokretima.

Potrebno je raditi ravnomjerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama, kako bi se izbjegle neujednačenosti koje nastaju usljed spajanja površina, neravnomjernog sušenja i sl.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +30 ºC. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vrijeme vezivanja maltera.

Pripremljenu masu upotrebiti najduže u roku od 2 h.Plemenita mineralna tankoslojna žbuka na krečno-cementnoj osnovi, tipa EdelPutz. Namijenjen za sve fino izravnate podloge od krečno-cementne i cementne žbuke za unutrašnju primjenu.


Žao nam je!

Odabrani proizvod nema foto galeriju.


Žao nam je!

Odabrani proizvod nema datoteka za preuzimanje.


security_code

Slični proizvodi