BK - Gletex S Acryl

Prednosti proizvoda BK - Gletex S Acryl


BK-GletEx S Acryl je masa pripremljena za nanošenje. Prije upotrebe masu je poželjno promiješati i po potrebi dodati max 1-2 % vode za podešavanje radne konzistencije, što je najčešće slučaj pri mašinskom nanošenju.

Masa se nanosi ručno, nehrđajućom metalnom gletericom ili mašinski, odgovarajućom opremom. Nanošenje se obično vrši u dva sloja u debljini od 1-2 mm za pojedinačni sloj i  max. 3 mm za dvoslojni nanos. Nanošenje drugog sloja se vrši nakon potpunog sušenja prvog sloja, što pri normalnim uslovima (T=+23-25 ºC, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahtjeva oko 6 h. Prije nanošenja drugog sloja prvi sloj obrusimo finim brusnim papirom ručno ili mašinski (odabrati pogodni brusni papir finoće od 120 do 180, zavisno od tehnike i namene). Isti postupak primjeniti i kod završnog sloja. Za mašinsko nanošenje najpogodnije su airless mašine sa radnim pritiscima 200-230 bar. Za razvlačenje i upeglavanje mase na nanijetim površinama koristi se takođe nehrđajuća metalna gleterica.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +30 ºC. Ne raditi po direktnom suncu, vjetru i kiši. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vrijeme sušenja glet mase.Gotova masa za tankoslojno izravnjavanje vanjskih zidova, za strojnu i ručnu upotrebu.


Žao nam je!

Odabrani proizvod nema foto galeriju.


Žao nam je!

Odabrani proizvod nema datoteka za preuzimanje.


security_code

Slični proizvodi