BK - HidroStop 2

Prednosti proizvoda BK - HidroStop 2


Priprema mase se vrši laganim miješanjem praškaste komponente A sa tečnom komponentom B uz dodatak manje količine vode (1,5-2 l za pakovanje 20+5) do podešavanja konzistencije. Nastaviti miješanje električnim mikserom do potpune homogenizacije. Masu nanositi na pripremljenu podlogu u roku od 60 min. Nanošenje se vrši četkom, u dva premaza, unakrsnim postupkom. Po potrebi je moguće nanijeti i treći sloj. Debljina pojedinačnog sloja iznosi približno oko 1-2 mm, a naredni sloj treba nonositi nakon očvršćavanja prethodnog. Svi prekidi i nastavci u betonu, priključci i sl. moraju biti zapunjeni odgovarajućim zaptivnim materijalom. Ne koristiti hidroizolacioni premaz za popunjavanja u podlozi koji zahtjevaju nanos deblji od 3 mm. U cilju postizanja kvalitetne hidroizolacije na uglovima je neophodno koristiti ugaone hidroizolacione trake. Hidroizolacioni premaz treba zaštititi od prebrzog isušivanja.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +30 ºC. Ne raditi po direktnom suncu, vjetru i kiši. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vrijeme sušenja premaza.Dvokomponentni, hidroizolacijski polimercementni premaz za horizontalnu i vertikalnu zaštitu površina od vlage. Koristi se za hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija kuhinja, kupaonica, tuš kabina, bazena, podrumskih površina, terasa, lođa itd.


Žao nam je!

Odabrani proizvod nema foto galeriju.


Žao nam je!

Odabrani proizvod nema datoteka za preuzimanje.


security_code

Slični proizvodi