BK - HidroStop Extra

Prednosti proizvoda BK - HidroStop Extra


Priprema mase se vrši laganim dodavanjem praha u oko 30 % vode (6,5-7,5 l vode za 25 kg praha), uz konstantno miješanje električnim mikserom do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 5 min, zatim još jednom promiješati i nanositi na pripremljenu podlogu u roku od 60 min. Nanošenje se vrši četkom, u dva premaza, unakrsnim postupkom. Po potrebi je moguće naneti i treći sloj. Debljina pojedinačnog sloja iznosi približno oko 1 mm, a naredni sloj treba nonositi nakon očvršćavanja prethodnog. Svi prekidi i nastavci u betonu, priključci i sl. moraju biti zapunjeni odgovarajućim zaptivnim materijalom, zapunjavanje se ne smije vršiti hidroizolacionim premazom. U cilju postizanja kvalitetne hidroizolacije na uglovima je neophodno koristiti ugaone hidroizolacione trake. Hidroizolacioni premaz treba zaštititi od prebrzog isušivanja.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +30 ºC. Ne raditi po direktnom suncu, vjetru i kiši. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vrijeme sušenja premaza.Jednokomponentni hidroizolacioni premaz izuzetne fleksibilnosti, za horizontalnu i vertikalnu zaštitu površina od vlage. Koristi se za hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija, kuhinja, kupatila, tuš kabina, bazena, kao i hidroizolaciju podrumskih površina, terasa, itd. Zbog svoje izuzetne fleksibilnosti pogodan je za zaštitu betonskih i drugih površina koje su izložene naprezanjima.


Žao nam je!

Odabrani proizvod nema foto galeriju.


Žao nam je!

Odabrani proizvod nema datoteka za preuzimanje.


security_code

Slični proizvodi