BK - Parket Fix

Prednosti proizvoda BK - Parket Fix


BK-ParketFix je masa u pastoznom stanju, pripremljena za ugradnju. Prije upotrebe potrebno ga je promiješati električnim mješačem na malom broju obrtaja. Po potrebi ljepilo se može razrijediti sa malom količinom vode do 2 %, u cilju podešavanja konzistencije. Ljepilo se nanosi nazubljenom gletericom u debljini 3-5 mm na prethodno pripremljenu podlogu, a parket se polaže odmah nakon ugradnje ljepila. Voditi računa da se ne nanese prevelika površina ljepila prije ugradnje parketa da ne bi došlo do površinskog zasušivanja ljepila. Preostalu masu ljepila u kanti dobro zatvoriti, ne dozvoliti kontakt sa vazduhom. Dalja obrada parketa (brušenje, lakiranje i slično) je moguća min. 24 h nakon ugradnje pri optimalnim uslovima sušenja (T=+23-25 ºC, relativna vlažnost vazduha=50-60 %).

Uslovi pri ugradnji moraju biti u temperaturnom opsegu od +5 0C do +25 0C (temperatura podloge i vazduha).Sintetičko ljepilo na bazi polimerne emulzije, namijenjeno za ljepljenje klasičnog i lamelnog parketa.


Žao nam je!

Odabrani proizvod nema foto galeriju.


Žao nam je!

Odabrani proizvod nema datoteka za preuzimanje.


security_code

Slični proizvodi