Fakro falcani opšav ESA, EHA

Prednosti proizvoda Fakro falcani opšav ESA, EHA


-Ovaj opšav omogućuje ugradnju FAKRO krovni prozora već pri nagibu krova od 10 stepeni, jer se pri tome ugao nagiba između prozora i krovne površine povećava za 10 stepeni. Uz pomoć falcanog opšava se dobija bolji izgled kod ravnih krovova. Ovaj opšav je moguće isporučiti u dvije izvedbe, koje omogućavaju montažu prozora pri različitom crijepu. -ESA ravni crijep jačine 10mm (2x5mm), ljepenke, bitumen šindra ili škriljevca. -EHA visokoprfilni crijep sa veličinom profila do 90mm, krovna cigla ili visoko profilni lim


Žao nam je!

Odabrani proizvod nema foto galeriju.


Žao nam je!

Odabrani proizvod nema datoteka za preuzimanje.


security_code

Slični proizvodi