Denaro

Denaro je postavio viziju na temelju primjene materijala za što kvalitetniji život ispod krova te u toj oblasti se učvrstiti kao lider ne samo u BiH nego i širem regionu Balkana. Prema tome misija je jasna za Denaro i njeno tržište. Držati kontinuiran korak u praćenju i primjeni novih dostignuća u građevinarstvu specijalno oblast krova i njegove zaštite.

 

Katalog proizvoda #05 - 2014

 

 

Denaro - Centar za krovove - Zastupnik svjetskih brendova


Firma "Denaro", osnovana je početkom 2007 god. u Bihaću. Kao porodična firma se u samom početku se usmjerava kao prva i jedina specijalizirana firma u oblasti krova. Denaro doo se ubrzo pozicionira kao lider u prodaji, servisiranju i savjetovanju u oblasti krovne zaštite čiji je kvalitet prepoznala i stručna javnost kao i investitori koji su imali dosad priliku da kupe i ugrade naše materijale. Misija je jasna za Denaro i njeno tržište, držati kontinuiran korak u praćenju i primjeni novih dostignuća u građevinarstvu.

Denaro d.o.o.


Branislava Đurđeva bb 
77000 Bihać 
Bosna i Hercegovina

* Za više informacija, kontaktirajte nas na naše brojeve telefona 037/221-070, 037/224-125 ili na e-mail info@denaro.ba