Fakro - Krovni prozori

FAKRO sistem krovnih prozora od ove godine ima u svojoj ponudi jedan širok, bogat i ambiciozan program sa niskoenergetskim učinkom te predstavlja novi zaokret u poslovanju od samog osnivanja firme.


Denaro je postavio viziju na temelju primjene materijala za što kvalitetniji život ispod krova te u toj oblasti se učvrstiti kao lider ne samo u BiH nego i širem regionu Balkana. Prema tome misija je jasna za Denaro i njeno tržište, držati kontinuiran korak u praćenju i primjeni novih dostignuća u građevinarstvu.