Građevinska oprema

Sva roba je porijeklom iz EU, SR Njemačke gdje se materijali u građevinarstvu proizvode i ugrađuju po strogim standardima koji se sa razvojem tehnologije i potreba na tržištu vrlo brzo i kvalitetno prilagođavaju novim postavljenim standardima. Potvrda tome jesu CE certifikati priloženi uz svaki artikal sa kojim raspolažemo i kojeg imamo u ponudi.

 

DENARO CJENOVNICI 2014. GODINADENARO CJENOVNICI 2013. GODINA


Denaro je postavio viziju na temelju primjene materijala za što kvalitetniji život ispod krova te u toj oblasti se učvrstiti kao lider ne samo u BiH nego i širem regionu Balkana. Prema tome misija je jasna za Denaro i njeno tržište, držati kontinuiran korak u praćenju i primjeni novih dostignuća u građevinarstvu.