Kvalitet

Cjelokupan asortiman proizvoda je porijeklom iz Evropske unije, gdje se materijali u građevinarstvu proizvode i ugrađuju po strogim standardima koji se sa razvojem tehnologije i potreba na tržištu vrlo brzo i kvalitetno prilagođavaju novim postavljenim standardima. Potvrda tome jesu CE certifikati priloženi uz svaki artikal.

U oblasti krovnih folija raspolažamo sa kompletnom dokumentacijom testiranja istih po važećim normama u EU-i.