OptiStep

Sklopive OptiStep tavanske stepenice iz 3 dijela. Sastavljene se uklapaju u područje plafona tako da ne zauzimaju prostor. Standardizirane su sa ugrađenim metalnim rukohvatom radi dodatne sigurnosti. Sanduk je od kvalitetnog borovog drveta ili smreke. Otvor je termoizolirana sandwich ploča, obojena bijelom bojom, debljine 26 mm sa koeficijentom toplotnog prolaza (zaštite) od 1,1 W/m2K.

 

 

 


Denaro - Centar za krovove - Zastupnik za OptiStep tavanske stepenice
Zbog ugrađene izolacije i zaptivnih elemenata sanduk OptiStep tavanskih stepenica osigurava visoku zaštitu od gubitka energije. OptiStep patentirani dijelovi uglova dodatno štite ploču od bilo koje vrste deformacije. Na stepenicama su protuklizni utori koji sa kvalitetnom vezom sa nosivim dijelom stepenica (stranica) pružaju dodatnu sigurnost. Pričvršćuju se direktno na betonsku ploču.

Denaro d.o.o.
Branislava đurđeva bb 
77000 Bihać 
Bosna i Hercegovina

* Za više informacija, kontaktirajte nas na naše brojeve telefona 037/221-070, 037/224-125 ili na e-mail info@denaro.ba