Fakro prozori s dvostrukim vješanjem


Prozor sa dvostrukim vješanjem nudi dvije odvojne (neovisne) funkcije otvaranja krila, prozor sa sednjim vješanjem i prozor sa gornjim vješanjem. Dvostruko vješanje omogućava zadržavanje krila otvorenim na željenim različitim stupnjevima (uglovima) između 0-35° , a zahvaljujući srednjim vješanjem krilo je moguće okrenuti i za 180°. Izvanredna oprema garantira punu stabilnost krila kako u srednjem vješanju tako i u gornjem vješanju.
FPP-LAMINIRANO DRVO,
FPU-LAMINIRANO DRVO PRESVUČENO POLIURETANOM

Karekteristike proizvoda


Preoblikovanje iz srednjeg vješanja u gornje ili obratno slijedi veoma jednostavno zahvaljujuci preSelekt-prekidaču koji se nalazi na samom okviru a koji je jako dobro vidljiv prilikom samog otvaranja prozora. Jednostavna upotreba zahvaljujući bravi na donjem dijelu prozora sa trostrukim stupnjom pomjeranja. Prozor FPP-V i FPU-V je opremljen sa automatskom vremenskom ventilacijom V40P koja omogućava zadovoljavajući dotok svježeg zraka. Vremenska ventilacija V40P osigurava zdravu mikroklimu u potkrovlju. Jednostavna upotreba tende i prozora sa srednjim vješanjem gdje se krilo prozora može da pomjeri za 180°, gdje je prozor lakše i jednostavnije očistiti. Dostupan i kao niskoenergetski prozor (FPP-V U5 ili FPP-V U5)

Fotogalerija