BK - Fugomal

Prednosti proizvoda BK - Fugomal


Priprema mase se vrši laganim dodavanjem praha u oko 28 % vode (oko 560 ml vode za 2 kg praha), uz konstantno miješanje električnim mikserom do potpune homogenizacije. Količina vode potrebna za samiješavanje djelimično zavisi i od odabrane nijanse fug mase. Masu ostaviti da odstoji 5 min, zatim još jednom promiješati i po potrebi dodati još malo vode za podešavanje odgovarajuće konzistencije mase.

Fug masa se nanosi gumenom špahtlom ili gumenom gletericom i pod uglom od 45º u odnosu na liniju fuga. Masu potiskivati tako da fuga bude dobro ispunjena masom za fugovanje. Nakon određenog vremena kada masa površinski očvrsne i dođe do promene boje zaostale mase na pločicama (u normalnim vremenskim uslovima zahtjeva 30 min.) površinu pločica prebrisati vlažnim sunđerom ili krpom, u smjeru dijagonalnom na pločice. Nakon toga pločice ispolirati suhom krpom.

U slučaju poroznih i/ili jako upijajućih pločica čišćenje može biti znatno otežano pa se prije početka rada preporučuje probno fugovanje. Fug masa sadrži čestice koje mogu u određenim slučajevima djelovati abrazivno na površinu pločica pa se takođe preporučuje probno fugovanje na manjoj površini.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +30 ºC. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vrijeme očvršćavanja mase za fugovanje.

Vrijeme sušenja u normalnim uslovima do lakog pješačkog opterećenja 8 h. Vrijeme sušenja u normalnim uslovima do punog opterećenja iznosi 7 dana.

Pripremljenu masu upotrijebiti u roku od 1-1,5 h.Masa za fugiranje podnih i zidnih obloga od keramičkih pločica, kamena i sl. Pogodna za fuge širine do 5 mm, za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Proizvodi se u 24 standardne nijanse.


Žao nam je!

Odabrani proizvod nema foto galeriju.


Žao nam je!

Odabrani proizvod nema datoteka za preuzimanje.


security_code

Slični proizvodi