BK - MAL 220

Prednosti proizvoda BK - MAL 220


Zatvaranje širokih i dubokih fuga, otvora od električnih i drugih instalacija treba završiti prije početka malterisanja. Priprema maltera se vrši mašinski, sa miješanjem suhog maltera sa 22-24 % vode. Malter se najčešće nanosi u dvije faze, metodom svježe na svježe, guseničasto mašinski na prethodno pripremljenu, suhu podlogu u debljini min. 10 mm i max. 25 mm. Malter se nakon nanošenja poravnava H-letvom. Nakon izvjesnog vremena zavisno od uslova na mjestu ugradnje (najčešće par sati), pristupa se završnoj obradi maltera adekvatnim alatom (strugač, pirana i sl.).

Optimalna temperatura vazduha i podloge pri ugradnji je između +5 °C i +30 °C. Malter treba zaštititi od prebrzog isušivanja. Direktno zagrijavanje maltera nije dozvoljeno jer malter mora stvdnjavati ravnomjerno.

Vrijeme sušenja maltera pre dalje obrade iznosi min. 10 dana po cm debljine maltera.Cementno-krečna žbuka za strojnu i ručnu primjenu na unutrašnjim zidovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona.


Žao nam je!

Odabrani proizvod nema foto galeriju.


Žao nam je!

Odabrani proizvod nema datoteka za preuzimanje.


security_code

Slični proizvodi