BK - MAL 320

Prednosti proizvoda BK - MAL 320


Priprema mase vrši se miješanjem suhog maltera sa oko 30 % vode. Malter se najčešće nanosi u dvije faze, metodom svježe na svježe, guseničasto mašinski na prethodno pripremljenu, suhu podlogu u debljini min. 10 mm i max. 25 mm. Malter se nakon nanošenja poravnava H-letvom. Nakon izvjesnog vremena koje zavisi od uslova na mjestu ugradnje (nekoliko sati), malter se obrađuje adekvatnim alatom (strugač, pirana i sl.) i perdaši.

Optimalna temperatura vazduha i podloge pri ugradnji je između +5 °C i +30 °C. Malter treba zaštititi od prebrzog isušivanja. Direktno zagrijavanje maltera nije dozvoljeno jer malter mora stvdnjavati ravnomjerno. Tokom faze sušenja i očvršćavanja nije dozvoljeno naknadno vlaženje maltera.

Vrijeme sušenja maltera prije dalje obrade iznosi min. 10 dana po cm debljine maltera.Gipsano-krečna žbuka za strojnu i ručnu primjenu na unutrašnjim zidovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona.


Žao nam je!

Odabrani proizvod nema foto galeriju.


Žao nam je!

Odabrani proizvod nema datoteka za preuzimanje.


security_code

Slični proizvodi